240304barcelonajestesmyrazem1

4 marca kolejna kolejna grupa naszych nauczycieli rozpoczęła szkolenie zagraniczne  w ramach projektu "Jesteśmy razem" - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnikami mobilności zagranicznej w Barcelonie są obecnie: Barbara Augustyniak, Dorota Komar oraz Barbara Kurowska. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniu z zakresu edukacji włączającej. "We Are All Special: Inclusion, Support and Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom". Wszyscy jesteśmy wyjątkowi: Ważnym jest dla nas włączenie, wsparcie i skuteczne strategie nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami w każdej klasie. Pozyskana wiedza i doświadczenie przełoży się na wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej, ukierunkowanej na edukację i wsparcie wszystkich uczniów, w tym również o specjalnych potrzebach. 

Jesteśmy razem, więc ....  słuchamy się, szanujemy i wspólnie działamy. 

W dniu dzisiejszym nasze nauczycielki: Barbara Augustyniak, Barbara Kurowska oraz Dorota Komar ukończyły szkolenie zawodowe w ramach mobilności zagranicznej w Barcelonie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Jesteśmy razem" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pozyskana wiedza, możliwość wymiany  doświadczeń i refleksji oraz czerpanie z praktyk europejskich szkół wzbogacił warsztat pracy oraz poszerzył horyzonty w spojrzeniu na edukację włączającą. Wykorzystamy pozyskane doświadczenia  we wzmacnianiu interakcji rówieśniczej i wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami.  Dążymy do tego, aby w zróżnicowanej klasie, różnorodność była faktycznie synonimem zrozumienia, integracji i możliwości. Jesteśmy razem, więc ....  słuchamy się, szanujemy i wspólnie działamy. 

Początek strony